Algemene voorwaarden

 

Annulatievoorwaarden
Het annuleren van een event of cursus genereert bepaalde annulatiekosten.


Voor individuele inschrijvingen:    
- tot 2 weken voor het event/cursus : 5€ per geannuleerde deelnemer
- tussen 2 weken en de laatste werkdag voor het event/cursus : 50% annulatiekosten
- annulatie dag van event/cursus of no show : 100% annulatiekosten

 

Voor groepsinschrijvingen (min. 10 personen):
- tot 1 maand voor het event/cursus : 10% annulatiekosten
- tussen 1 maand en 2 weken voor het event/cursus : 50% annulatiekosten
- tussen 2 weken en laatste werkdag voor het event/cursus : 75% annulatiekosten
- annulatie dag van event/cursus of no show : 100% annulatiekosten

 

Auteursrechten
Faxions blijft eigenaar van alle intellectuele rechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, modellen, ...) die betrekking hebben op haar diensten of producten of die betrekking hebben op de inhoud van de huidige internetsite met inbegrip van informatie, fotos, videos enz. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van Faxions is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Faxions.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij ons bedrijf en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Faxions.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Ieder geschil met betrekking tot de aankoop voor deelname aan een event of cursus georganiseerd door Faxions behoort tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.